Grupa Kapitałowa Waimea Holding od 2010 roku z powodzeniem realizuje projekty deweloperskie na terenie Polski.
Funkcjonuje na rynku nieruchomości komercyjnych jako deweloper specjalizujący się w budowie na wynajem nowoczesnych powierzchni magazynowych, produkcyjnych oraz infrastruktury lotniskowej.

Waimea Holding S.A.
ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa
NIP: 5213679900
KRS: 0000525664
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 82.730.990,00 PLN, w całości wpłacony

  • Zgromadzenia

 

  • Inne

ANETA MICKIEWICZ
Kierownik Działu Relacji Inwestorskich
Dział Relacji Inwestorskich
T: PL: +48 787 092 667
E: amickiewicz@waimeaholding.pl