Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji
ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa
NIP: 5213679900
KRS: 0000525664
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 82.884.120,00 PLN, w całości wpłacony

sanacja@waimeaholding.pl

Kancelaria Grenda

tel.: + 48 61 670 73 73

whsa@kancelariagrenda.pl

28.05.2024

Zgodnie z informacjami z sądu oraz od Zarządcy spółka Waimea Holding S.A jest na finalnym etapie postępowania układowego i oczekuje na wydanie decyzji sądu o prawomocności układu.

Po uzyskaniu decyzji, spółka poinformuje swoich wierzycieli – obligatariuszy i innych w stosownym piśmie, jak również zacznie realizować spłaty, zgodnie z postanowieniem układu.

Zarząd Spółki

Andrzej Julian Rosiński – Prezes Zarządu
Konrad Surowiecki – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Małgorzata Sławińska-Rosińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jacek Klimczak – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Głuszyński – Członek Rady Nadzorczej

Märki Martin – Członek Rady Nadzorczej