Grupa Kapitałowa Waimea od 2010 roku z powodzeniem realizuje projekty deweloperskie na terenie Polski. Funkcjonuje na rynku nieruchomości komercyjnych jako deweloper specjalizujący się w budowie na wynajem nowoczesnych powierzchni magazynowych, produkcyjnych oraz infrastruktury lotniskowej.

Waimea Group
ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa
NIP: 5213679900
KRS: 0000525664
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 82.884.120,00 PLN, w całości wpłacony

Propozycje układowe

Spółka Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, że do akt postępowania sanacyjnego zostały złożone wstępne propozycje układowe.

Plan Restrukturyzacyjny 

Spółka Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, że do akt postępowania sanacyjnego został złożony Plan Restrukturyzacyjny.

Lista Wierzytelności 

Spółka Waimea Holding S.A. złożyła listę wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Poniżej link do obwieszczenia: 

WHSA_Obwieszczenie_o_złożeniu_listy_wierzytelności_MSiG

 

 

WAIMEA HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI

sanacja@waimeaholding.pl

Kancelaria Grenda

tel.: + 48 61 670 73 73

whsa@kancelariagrenda.pl

Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji